Lưu trữ du lịch hè - Mỹ Đình Ford

Tag Archives: du lịch hè

MỸ ĐÌNH FORD HÒA MÌNH VÀO HÈ 2022 VỚI HOẠT ĐỘNG GẮN KẾT TẬP THỂ Ý NGHĨA

Trung tuần tháng 6, từ 17/06 đến ngày 19/06 vừa qua, Mỹ Đình Ford đã tổ chức chương trình du lịch hè thường niên cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty. Chương trình được tổ chức với nhiều sự kiện hấp dẫn và các chương trình kết nối đặc sắc dành […]

Báo giá lăn bánh tốt nhất!